Условия за настаняване

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
1.1. Резервация за BSA Холидей парк хотел бихте могли да направите по един от следните начини:
• пишете ни на e-mail: office@holidayparkgotel.bg
• обадете се на телефон: +359 876 004 960
• заповядайте на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

1.4. По преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на до 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 10 (десет) работни дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим 7 дни преди пристигане. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна, но се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за получено плащане по e-mail.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ
2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:
• пишете ни на e-mail: office@holidayparkgotel.bg

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 14 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

2.3. При анулация на резервацията 7 (седем) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума платена като депозит.

2.4. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. BSA Холидей парк хотел запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.
В тези случаи хотелиерът:
• Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
• Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
• Настаняване всеки ден след 14:00 ч.
• Освобождаване на стаите до 12:00 ч.

3.2. При по-късно освобождаване на стаята първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10 (десет)% от стойността на нощувката, вторият просрочен час на 50(петдесет)% и третият и повече часове на 100 (сто)%. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Моля да се запознаете с ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „Би Ес Ей“ООД (рубрика „Политика за поверителност”).

3.5 При настаняване в хотела, ако няма заплатена авансова сума като изискуем депозит, стойността на резервирания престой се заплаща на 100% в деня на настаняване. При съкращаване на престой или ранно напускане на хотела, сумата от не предоставените услуги не се възстановява.

4. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
4.1 По банков път:
БАНКА: Fibank
Име на получател: „Би Ес Ей“ ООД
BIC/Swift: FINVBGSF
IBAN в EURO: BG08FINV91501017294951
IBAN в ЛЕВА: BG33FINV91501017253664

4.2 Чрез предоставяне на данни за дебитна/кредитна карта на хотела.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. BSA Холидей парк хотел поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2. BSA Холидей парк хотел се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3. BSA Холидей парк хотел не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма.

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.6. Всички цени, обявени в сайта на BSA Холидей парк хотел, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.

5.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, съхранявани извън персоналния сейф в тях, ресторантите, общи части както и за щети, причинени от трети лица.

5.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

5.10. В стаите на. BSA Холидей парк хотел не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 150.00 лв.

5.12. Клиентите, ползващи услугите на BSA Холидей парк хотел следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на BSA Холидей парк хотел.

5.12. BSA Холидей парк хотел си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

5.13. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.

5.14. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.gradinahotel.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.

5.15 Приятели и гости можете да посрещате във фоайето на хотелите. Същите не се допускат в стаите на гостите без регистрация и заплащането на нощувка.

5.16 Моля, оставяйте ценните си вещи и документи в стаята си или в сейф на рецепция. Изгубен ключ за стая или сейф се таксува. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела, отговорност носи гостът.

Защо да резервирате директно?

Става бързо, лесно и удобно!
Получавате гарантирано най-добрата оферта!

Получавате безплатен ъпгрейд на типа стая / според възможността на хотела в избраният период

Получавате безплатно късно освобождаване на стаята до 14:00ч / според възможността на хотела в избраният период/

ЗАЩО ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ДИРЕКТНО